Mediala vägledare

30 apr

Mediala vägledare

Vår historia kantas av berättelser om glömda traditioner och esoterisk vishet som endast är tillgänglig för ett fåtal. Dock hävdas ofta att denna kunskap eller vishet är tillgänglig för alla. Det är svårt att få rätsida på vad som är legender och vad som faktiskt är verkligt. I och med att dessa frågor inte rör sig på det konkreta och fysiskt manifesterade plan som vetenskapen utgår ifrån, är det ofta en livlig debatt vilken syftar till att man skall hitta bevis för vad som är sant och inte. Flera av de som ägnar sig åt medial kommunikation har fått stå till svars för alla okända traditioner som rört sig i vår del av världen.

Även om man inte alltid kan ge tydliga bevis för hur det kommer sig att man tror på tarotkort eller har medial vägledning som en naturlig del i vardagen, kan man hitta bevis för att dessa aktiviteter har funnits så långt tillbaks vi kan minnas. Tarotkort och kristaller är verktyg som inte tros ha kommit från den kalla nord, men vi har en rik skatt i samisk tradition och de mystika traditioner som än idag praktiseras.

Oavsett hur man går till väga och vilka verktyg man använder sig av för att nå medial vägledning, handlar allting egentligen om samma önskan. Att få komma i kontakt med andra influenser och varelser som kan bistå oss med råd och förklaringar på hur det kommer sig att världen ser ut som den gör och hur vi kan påverka vår omgivning.

Tolkningsföreträde

När man talar om medial vägledning, tarot eller medial verksamhet, är det viktigt att komma ihåg att allting rör sig om förståelse och tolkning. Oavsett vilka kort som kommer, och i vilken ordning dessa visas, behöver informationen genomgå en djup tolkning. Att kunna tolka den information som kommer vid hjälp av tarot, är den svåraste delen. De flesta kan snabbt memorera hur man skall gå till väga för att lägga korten i vissa mönster, men betydligt färre har vana och kunskap nog för att kunna tolka vad korten betyder. I och med att vi alla är olika, kan man uppfatta tarotkort på helt olika sätt. Detta är ganska vanligt och kan innebära en del svårigheter att veta om man tolkat rätt eller inte. Det är viktigt att komma ihåg att den som tolkar korten endast har en förmåga att tolka och förstå. Det är klienten, det vill säga den som vill uppleva medial rådgivning, som känner ifall tolkningen stämmer eller inte. Detta göra att man ofta får se korten och betydelser ur ett helhetsperspektiv var allt i ens vardag får vägas in. Tolkningen kan i vissa fall vara felaktig och utgå ifrån den som lägger korten. Här kan det vara bra om man direkt säger ifrån så personen som erbjuder medial rådgivning känner igen vad som hör till din vardag och inte. Genom diskussion kring betydelser och situationer, kan man få enklare att hitta rätt när man vill förstå korts innebörd.

Seanser

Den som gått till ett medium för att känna medial rådgivning, kan ha fått vara med vid en seans. Ordet seans har fått dåligt rykte och förknippas många gånger med pseudovetenskap och bluffmakeri vilket inte behöver stämma. Det som gör det svårt är att man inte helt kan bevisa vad som stämmer och inte. En seans handlar om att få kontakt med varelser vi inte brukar se, och att få samtala med vänner som lämnat kroppen. Man kan inte vara säker på vem som kommer till en seans, vilket gör att mediumet ofta börjar med att beskriva individen som vill tala med personen som kommit för medial vägledning.
Seanser genomförs också från och till i grupper var man gemensamt får kontakt med olika individer. Den som är ett medium blir kanal mellan dessa olika sidor eller världar för den som så vill. Ett medium lägger inte in sina egna värderingar eller åsikter vid en seans, utan öppnar sig och förmedlar vad han eller hon ser och upplever. Í och med detta, kan man få kontakt med en individ man känner sedan lång tid och känna igen dennes sätt och val av ord under ett samtal. Även här rör det sig om förståelse och tolkning.

Om du vill fortsätta läsa om medial vägledning så kan vi varmt rekommendera Tarotguiderna.