Bloggportal

För de äldre generationerna var och är kanske datorn i viss utsträckning en leksak och en effektiv skrivmaskin. Dock är det mycket som hänt inom teknisk innovation och en hel del av det som sker i samhället går just vägen över datornätverk och virtuella platser. Inom skolan finns det ett stort behov av ständig utveckling vad gäller teknisk apparatur. Inte minst då man kan åstadkomma stora resultat genom att ge elever tillgång till redskap de sedan förväntas kunna hantera när de kommer ut i vuxenvärlden.

Även när det gäller yngre elever kan datorerna vara någonting som bidrar till snabb inlärning och möjlighet till egna studier. Det finns i nuläget en uppsjö program som går att inkorporera i undervisningen. Att studera med hjälp av datorprogram i kombination med traditionell undervisning, är någonting som visat sig ge effekt! Resultat och kurva för inlärning visar på att det finns mycket att hämta genom att ta till sig de tekniska landvinningar som blivit tillgängliga under senare tid.

Språk och bilder

Vi har alla vårt eget sätt att ta in information och för vissa är skolböcker optimala för inlärning. För många krävs dock någonting mer och någonting annorlunda för att det hela skall bli logiskt och tillgängligt. Här kan man vinna en hel del på att låta grafik, ljud och interaktiva miljöer vara en pusselbit i helheten. Det handlar inte om att man skall ersätta lärare med datorer, utan att datorerna skall bli ett redskap som läraren kan ta till för att hjälpa eleverna och för att inspirera till egna studier i hemmet.

Språkkunskaper har i perioder varit svårt att studera på egen hand i och med att uttalet inte framgått i boken för den som inte satt sig in i fonetiska tecken. Via programvaror som kombinerar bilder och ljud med text, ges elever denna möjlighet.