Guldprisets utveckling

22 nov

Guld har länge varit en eftertraktad metall och guld pris har historiskt sett varit högt. Även idag betingar guld ett högt värde och guld pris styrs av utbud och efterfrågan. Eftersom guld är en ändlig resurs kan utbudet inte ökas … Läs mer »