UGL utbildningar erbjuder kvalitet och flexibilitet

18 nov

UGL Utbildningar är en av de ledande aktörerna inom yrkesutbildningar i Sverige. Med över 25 års erfarenhet har UGL byggt upp ett starkt varumärke som förknippas med kvalitet och flexibilitet. UGL erbjuder ett mycket brett utbud av yrkesutbildningar inom olika områden. Här finns allt från vård och omsorg, ekonomi och juridik till IT och teknik. Totalt omfattar kursutbudet över 200 olika utbildningar med start flera gånger per år. Det stora utbudet gör att de flesta kan hitta en utbildning som passar just deras intressen och mål.

Utbildningar med hög kvalitet

En viktig del i UGL:s framgång är att man alltid strävar efter hög kvalitet i utbildningarna. Lärarna och handledarna har lång erfarenhet från respektive bransch och ser till att eleverna får den senaste kunskapen. UGL anpassar kontinuerligt utbildningarnas innehåll efter arbetslivets behov för att säkerställa att eleverna är väl förberedda för yrkeslivet efter examen. Ett signum för UGL är det flexibla upplägget på utbildningarna. De flesta genomförs som distansstudier, vilket gör att man kan studera var och när det passar en själv. Detta upplägg passar perfekt för den som vill kombinera studier med arbete eller familjeliv. Vissa utbildningar erbjuds även i klassrum eller som en kombination av distans och klassrumsundervisning.

Trots det flexibla distansupplägget glömmer UGL aldrig bort vikten av personlig service och stöd till eleverna. Alla har tillgång till en egen studiecoach som finns till hands för att svara på frågor och ge motivation genom studietiden. Det personliga stödet bidrar till att så många som möjligt fullföljer sin utbildning.

Yrkesutbildningar för vuxna

UGL:s utbildningar vänder sig i första hand till vuxna som vill vidareutbilda sig eller byta yrkesbana. Det finns inga särskilda förkunskapskrav, utan de flesta utbildningar är öppna för alla över 20 år. Vissa utbildningar kan dock kräva gymnasiekompetens. Tidigare erfarenhet från branschen är en fördel men inget krav. De allra flesta av UGL:s utbildningar berättigar till statligt studiestöd från CSN. Detta gör att man kan studera med bibehållen inkomst. Utbildningarna är dessutom momsbefriade, så kostnaden blir lägre än för privatfinansierad utbildning. Det underlättar för den som vill vidareutbilda sig.

Starka examensresultat

UGL kan stoltsera med mycket goda resultat och en examensfrekvens långt över genomsnittet för yrkesutbildningar. Över 80 procent av eleverna tar examen, och de allra flesta arbetar efteråt inom det område de utbildat sig till. Det visar att UGL:s utbildningar håller hög kvalitet och förbereder för arbetslivet. Sammanfattningsvis är UGL Utbildningar ett tryggt val för den som vill vidareutbilda sig inom ett yrke. Med sitt breda utbud, flexibla upplägg och starka examensresultat erbjuder UGL utbildningar med hög kvalitet. Det personliga stödet och de generösa villkoren gör dessutom att så många som möjligt kan förverkliga sina utbildningsdrömmar.