Frekvent hälsokontroll

22 jun

Det finns otaliga faktorer som påverkar ditt liv och din hälsa, från din livsstil och din kost till ärftliga sjukdomar och sjukdomar som du kan drabbas av helt slumpmässigt. Det är svårt att säga hur ofta du bör utföra en hälsokontroll, inte minst för att det är svårt att upptäcka sjukdomar tidigt. Det betyder dock inte att hälsokontroller är helt meningslösa. Om du misstänker att du har någon form av sjukdom eller besvär kan en enkel undersökning ge dig ett svar på detta. En hälsokontroll kan även vara av mer generell art, då undersöks bland annat blodtryck och dylikt. Under en hälsokontroll får du möjlighet att berätta om eventuella besvär du har haft eller om du vet att det finns ärftliga sjukdomar i släkten. Läkaren kan då undersöka dessa på ett mer exakt sätt, vilket faktiskt för det möjligt att upptäcka sjukdomarna under ett tidigt skede.

En hälsokontroll kan hjälpa dig förändra ditt liv

Hälsokontroller är inget som görs regelbundet idag, däremot kan det vara avgörande när det kommer till att förändra livsstilen. Läkaren kan exempelvis upptäcka att du, under rådande omständigheter, är på väg mot en betydligt kortare livslängd på grund av hur du lever ditt liv. Det kan bero på din kost, dina ovanor eller något helt annat. För de flesta är detta besked en chock som är mycket motiverande till att skapa förändring.

Företagshälsovård

Arbetsmiljölagen anger att arbetsgivare i Sverige har en skyldighet att ge de anställda företagshälsovård. Syftet är att minimera och eliminera riskerna i arbetsmiljö för de specifika yrket. Sjukdomar och skador kan förhindras genom en effektiv företagshälsovård. Hälsokontroller ingår som en del av företagshälsovården. Då undersöks bland annat om arbetsuppgifterna eller arbetsmiljön har föranlett någon typ av sjukdom, skada eller besvär. Det gäller både kroppsligt och mentalt. Detta är ett bra sätt att utföra en hälsokontroll utan att behöva göra det helt på egen hand. För den som känner sig trött, utmattad och ångestfylld kan det vara värt att kolla upp den mentala hälsan. Det är inte ovanligt idag att arbetare lider av stress eller utmattning. Om detta upptäcks i tid är det enklare att behandla.