Fokus på miljö och kvalitet när man väljer bilskrot i Örebro

25 maj

För att veta att man väljer en bra bilskrot kan man kolla på företagets miljöpolicy. Att de arbetar löpande med miljö och kvalitet går ofta enkelt att kontrollera på hemsidan. När man letar efter sin bilskrot i Örebro är det viktigt att se över dessa delar för att vara säker på att skrotningen går till på ett miljövänligt sätt. Bilskroten bör se bilen som en tillgång av delar som kan återanvändas snarare än som skräp. Bilskrotning innebär dessutom att man handskas med en mängd miljöfarligt material, och att detta tas om hand på ett bra sätt är av stor betydelse för vår omvärld.

Så skrotas bilen miljövänligt

Det mest centrala vid miljövänlig bilskrotning är återvinningen. För att kontrollera att återvinningen går rätt till kan man till exempel se efter om skrotfirman är medlem i Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund, SBR. Genom detta medlemskap finns en hel del riktlinjer som bilskroten måste förhålla sig till under demonteringen. Hur materialen ska tas om hand finns redovisat på SBRs hemsida.

Kvalitet – en viktig komponent

Med god kvalitet på en bilskrot menas många saker. God kvalitet kan handla om hållbara produkter, men även bemötande av kund och kvalitet i skrotningsprocessen. Dessa olika delar behöver fungera för att kvaliteten ska upplevas som god:

  • Kvalitet på tjänst – smidig och enkel.
  • Kvalitet på service – trevlig och effektiv.
  • Kvalitet på produkt – den skrotade bilens delar återanvänds eller återvinns på ett bra sätt.

För att man som kund ska uppleva att en bilskrot hållet hög kvalitet behöver alla dessa delar finnas närvarande och fungera bra. Att bilskroten värnar om sin egen personal och har goda arbetsvillkor är ett bra sätt att säkerställa ett gott kundbemötande.

En proffsig bilskrot i Örebro gör processen enklare

Om man väljer en bilskrot som tar hand om en bils alla olika delar på ett korrekt och miljövänligt sätt kan man känna sig säker på att man gjort ett bra val, både för sig själv och för sin omvärld. Företag med mångårig erfarenhet av bilskrotning i Örebro vet vad som gäller, och vill man säkerställa en enkel process bör man därför välja en erfaren bilskrot.