Besöka parterapi

20 maj

Att gå på parterapi kan vara nyckeln till att hitta tillbaka till varandra eller för att låsa upp ett problem som man haft i relationen under en längre tid. Många som gått i terapi anser att det gett otroligt mycket. Men alla har inte råd att betala vad det kostar per timme och med tanke på att många behöver ett par tillfällen kan den totala kostnaden bli ganska hög. Men det finns både gratisalternativ och subventionerade alternativ.

Subvention via kommunen för parterapi

Om det ska erbjudas parterapi i kommunens regi är det helt upp till kommunerna att avgöra. Det klassas inte som vårdbehov vilket därmed gör att parterapi inte är kostnadsfritt och något som måste erbjudas. När det erbjuds uppstår generellt en viss avgift. I Stockholm erbjuds exempelvis samtalsterapi för par, separerade föräldrar, grupper och för andra i behov av samtalsstöd. Familjerådgivningen sker i helt egen regi och drivs utan något vinstkrav. Utöver telefonkonsultation erbjuds samtalstillfällen som vardera är på 90 minuter. För ett sådant samtal betalas 450 kr. Kravet för att få tillgång till denna parterapi är att man är skriven i Stockholm Stad.

Jämförs priset för 90 minuter med vad man får betala hos en privat aktör är det betydligt billigare inom Stockholms egen familjerådgivning. Här sker alltså en subvention på priset för att kunna erbjuda medborgarna denna service. En service som kan ses som preventiv vård. Under ett år är det ca 4000 personer från Stockholm som besöker familjerådgivningen. Det är då allt från att få parterapi till att skapa goda relationer trots skilsmässa eller konflikter inom familjen.

Gratis via kyrkan

Flera kyrkor erbjuder samtalstider med utbildade terapeuter och präster. En del kyrkor har valt att specialisera sig mot just parrelationer och håller både dagskurser och längre weekends med detta fokus. Då det är gratis är det inte alltid som ett par kan förvänta sig få löpande parterapi med flera träffar utan att behöva betala något för detta. Däremot är det inte ovanligt att få ett samtal eller personligt samtalsstöd i processen.

Parterapi kopplas generellt in när man upplever en kris i parrelationen. Då är det framförallt proffs som bör anlitas för samtal. Men kyrkorna fyller en stor funktion i det preventiva arbetet just tack vare de relationshelger och kurser som anordnas.