Personlig assistans – förlängd arm

2 jun

Att jobba med personlig assistans är ett mycket varierande jobb men man jobbar alltid med en och samma person som man hjälper i vardagen. Det är brukarens behov som helt styr den personliga assistansen. Det är brukarens hem som är den personlige assistentens arbetsplats och arbetsmiljön kan se väldigt olika ut beroende på hos vem man jobbar. Personlig assistans kan ges i stad eller landsbygd, i stora villor eller små lägenheter och så vidare. Brukaren kan vara ett barn eller en vuxen, ha stora behov av personlig assistans dygnet runt eller bara några timmar i veckan.

Med personlig assistans kommer ansvar

Att jobba med personlig assistans innebär ett mycket stort ansvar på många olika områden. Det är du som är personlig assistent som kan se vad brukaren har för behov. Kanske är hen i behov av nya hjälpmedel eller har någon sjukdom som inte är diagnostiserad. Att jobba med personlig assistans ställer stora krav och det är inte alla personer som är lämpade att jobba som personliga assistenter. Som personlig assistent har du alltid tystnadsplikt och får aldrig lämna ut känsliga uppgifter till någon annan.

Liksom alla jobb så kan olika typer av problem uppstå när man jobbar med personlig assistans. Både för brukaren och den som ska ge den personliga assistansen. Som brukare kan man råka ut för en personlig assistent som inte kommer i tid och som inte sköter om sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Den personlige assistenten kan jobba hos någon som röker vilket kan bli ett problem om man inte röker själv. Anhöriga kan ha speciella krav och önskemål på den personliga assistansen som ibland är svåra att leva upp till.

Att jobba med personlig assistans är ett mycket varierande jobb. En del brukare kanske har husdjur som ska skötas eller som behöver rastas. Vissa brukare kan ha en stark gudstro och man får följa med till kyrkor eller andra religiösa lokaler. Vissa dagar handlar och städar man och andra är man ute och fikar och går på bio. Den personliga assistansen utgår alltid från brukarens behov. Att jobba med personlig assistans innebär också att man har jour ibland vilket innebär att man kan bli tvungen att kliva upp mitt i natten om något skulle hända med brukaren.