Jobb som läkare utomlands – så går det till

14 feb

För många är det ett professionellt mål att arbeta utomlands. För svenska läkare är Norge ett särskilt attraktivt alternativ, dels på grund av närheten till Sverige och likheten i språk, dels på grund av att ersättningsnivån generellt är högre i vårt västra grannland. För att underlätta processen att hitta läkarjobb i Norge finns ett stort antal bemanningsföretag i Sverige som specialiserar sig på just detta.

Fördelar – läkare via bemanningsföretag

Det är enkelt att inse fördelarna med att arbeta som läkare via bemanningsföretag vad gäller processen innan själva arbetet inleds. Det bistår med hjälp med praktiska åligganden som exempelvis ansökningar, norsk legitimation, norskt pass och skattenummer. Vad som inte nödvändigtvis är lika självklart är fördelarna under uppdragets gång. Exempel på dessa är:

 • Skatt
  En av de mest självklara fördelarna med att kontinuerligt vara anställd hos ett bemanningsföretag snarare än att vara egenföretagare är att bokföring, skatt och försäkring hanteras av bemanningsföretaget.
 • Uppdragsflexibilitet
  Hyrläkare kan själva välja i vilken utsträckning de vill vara tillgängliga. Kanske är nätter och helger mer intressanta än dagtid eller kvällstid. Kanske är det enstaka pass snarare än en heltidstjänst som lockar. Oavsett preferenser har bemanningsföretaget ett stort kontaktnät med mottagningar, vilket underlättar i sökandet av tjänster. Naturligtvis öppnas fler dörrar ju mer flexibel läkaren uppger sig vara.
 • Kontaktperson
  Bemanningsföretaget utser en kontaktperson till varje individuell hyrläkare. Denna person ansvarar för att läkaren har tillräcklig information om sin nya arbetsplats för att kunna utföra ett bra arbete.
 • Resor och boende
  Bemanningsföretaget sköter all administration gällande resor och boende, vilket tillåter den konsulterande läkaren att fokusera på sina arbetsuppgifter.

Att jobba som läkare i Norge

Svenskar har generellt ett gott rykte i Norge som kompetenta och med hög arbetsmoral, samtidigt som behovet av läkare är stort. Särskilt i de norra delarna av Norge har det länge funnits svårigheter att rekrytera personal. Vad gäller det dagliga arbetet är det huvudsakligen likt Sverige, men den primära skillnaden ligger i ersättningen. Naturligtvis går det inte att säga en exakt siffra utan att ta hänsyn till den enskilde individens erfarenhet, kompetens och uppdraget i fråga, men för de flesta läkare som jobbar i Norge är lönen ett ordentligt steg över den svenska nivån.