Ett attefallshus kan ge dig en sekundär inkomstkälla

10 feb

Att hyra ut ett litet attefallshus på tomten kan vara ett bra sätt att tjäna en liten extra slant. Dessutom kan det även finnas rent personliga fördelar med att göra detta utöver de ekonomiska. Till exempel kan du bidra till att skapa en starkare gemenskap och få lite mer mellanmänsklig kontakt i din vardag. Därför kan det finnas många skäl för dig att överväga detta alternativ.

Genom att bygga ett attefallshus kan du höja värdet på fastigheten

Dessa är några av fördelarna med att bygga och hyra ut ett attefallshus på din tomt:

  • Den ekonomiska aspekten. En av de mest uppenbara fördelarna med att göra detta är att du har att vinna på det rent ekonomiskt. Genom att uppföra ett litet bostadshus på tomten som du kan hyra ut har du möjlighet att skapa en extra inkomstkälla. Denna extra inkomst kan hjälpa dig att på sikt betala av ditt bolån, spara ihop lite pengar till pensionen eller täcka dina levnadskostnader. Om du dessutom bor i ett område där efterfrågan på bostäder är väldigt hög kan du ofta ta ganska bra betalt för uthyrningen.
  • Värdet på din fastighet ökar. När du väljer att hyra ut ett mindre hus på tomten kan du även öka värdet på fastigheten som sådan. Detta gäller inte minst om den lilla extra byggnaden är i gott skick och tas om hand på ett bra sätt. Ligger den dessutom i ett bra geografiskt läge är det hela än bättre. Därmed kan det även finnas mer att vinna på uthyrningen utöver den direkta ekonomiska vinningen.
  • Mer avskildhet. Det finns dessutom fler fördelar med att uppföra och hyra ut ett attefallshus på tomten. Till exempel får såväl du själv som din hyresgäst lite mer avskildhet genom detta upplägg. Detta jämfört med att du skulle hyra ut ett rum i din egna, privata bostad. Med detta sagt har du naturligtvis även möjlighet att göra detta som ett komplement till att hyra ut det sekundära bostadshuset.

Kort och gott finns det många fördelar med att uppföra en sådan här liten byggnad och att hyra ut den. Därför rekommenderar vi dig att kika lite närmare på denna möjlighet om du är intresserad av detta upplägg!