Vad görs vid ett stambyte i Stockholm?

27 okt

Om du bor i en fastighet i vår huvudstad kommer du vid ett eller flera tillfällen att befinna dig mitt i ett stambyte i Stockholm. Ett sådant behöver nämligen göras ungefär var 40:e till 50:e år i den byggnad som du bor i. Men vad görs egentligen vid ett sådant arbete och vad innebär det att man byter ut stammarna? Detta ska vi försöka att ge ett bra svar på i denna artikel!

Detta görs då stammarna byts

När ett stambyte i Stockholm görs byts alla ledningar och rör i en fastighet ut. Dessa ledningar och rör transporterar tappvatten och avloppsvatten till och från byggnaden. Genom att göra detta förhindrar man att det blir stopp i rören eller att sprickor uppstår som i sig orsakar läckage.

Ett byte av stammarna är ett stort och omfattande arbete. Detta har att göra med att rören och ledningarna är dolda bakom väggar och under golv. Därför är det ett såväl komplicerat arbete som ett tidsödande sådant. Det är viktigt att arbetet utförs med stor noggrannhet då det finns mycket som annars kan gå fel.

till att börja med måste de befintliga rören friläggas. Först därefter är det möjligt att byta ut dessa. Men för att kunna komma åt rören behöver man alltså först plocka bort golv och väggar i de berörda delarna av fastigheten. Detta innebär att såväl tätskikten som våtutrymmen behöver rivas ner.

Men hur ofta behöver man då göra detta? Läs vidare så ska vi beröra tidsaspekten!

Hur ofta görs ett stambyte i Stockholm?

En relaterad fråga kring vad som görs vid ett stambyte i Stockholm är hur ofta stammarna bör bytas. Det finns flera orsaker som kan leda fram till ett behov av att utföra detta arbete.

Dessa orsaker inkluderar:

  • Åldersrelaterat slitage
    Den allra vanligaste orsaken till att stammarna behöver bytas är så kallad åldersslitage. Vad detta innebär är att stammar och rör helt enkelt slits ut med tiden. Detta slitage gör att man bör utföra ett stambyte med cirka 30-60 års mellanrum.
  • Rostangrepp
    Om stammar och rör börjar rosta kommer deras livslängd förkortas drastiskt. Rostangrepp drabbar vanligtvis avloppsrör och stammar i gjutjärn och detta är tyvärr någonting som är mer eller mindre oundvikligt.
  • Frekventa fuktskador eller stopp i avloppet
    Dessa symtom på att rören inte fungerar riktigt som de ska resulterar ofta i ett byte av stammarna.