Öka medarbetarnas motivation och lojalitet med gåvokort

17 aug

Kraften i ett erkännande bör inte underskattas. I takt med att våra arbetsplatser blir allt mer diversifierade och dynamiska söker företagen ständigt efter effektiva verktyg för att motivera och behålla sina talanger. Gåvokort är en modern lösning som erbjuder ett sätt att ge medarbetarna konkreta belöningar. De spelar därför en viktig roll när det kommer till att höja arbetsmoralen och säkerställa lojaliteten hos medarbetarna.

3 positiva effekter av att ge gåvokort till medarbetarna

Genom att ge gåvokort till medarbetarna kan man som arbetsgivare uppnå flera positiva effekter:

  • Den psykologiska kraften hos konkreta belöningar. Ofta kan en immateriell belöning, såsom verbalt beröm, snabbt blekna i minnet hos den anställde och med tiden glömmas bort. Men en konkret belöning har istället en bestående effekt. Så är inte minst fallet när belöningen ifråga ligger i linje med medarbetarens personliga intressen och preferenser. Produktspecifika presentkort omvandlar uppskattningen till något konkret. Att välja ut, ta emot och använda en produkt gör upplevelsen av erkännandet mer påtaglig och minnesvärd.
  • Boosten för arbetsmoralen. Den enkla handlingen att visa uppskattning för en medarbetare kan göra underverk för dennes arbetsmoral. Erkännandet visar personen ifråga att dess ansträngningar uppmärksammas och uppskattas. När medarbetaren kan knyta erkännandet till en viss produkt blir denna en ständig påminnelse om personens bidrag till företaget och den uppskattning denne har fått. Detta kan i slutändan uppmuntra till fortsatta prestationer och även inspirera andra att sträva efter liknande erkännanden.
  • Främjandet av en känsla av tillhörighet. En annan positiv effekt av att ge gåvokort till medarbetarna är främjandet av en känsla av tillhörighet på arbetsplatsen. När medarbetarna känner att de är en del av ett arbetslag där deras bidrag spelar roll är det mer sannolikt att de stannar kvar på företaget. Produktspecifika presentkort kan tillgodose de individuella preferenser som de enskilda medarbetarna har. Dessutom kan dessa visa medarbetarna att företaget ser och respekterar dem för deras unika egenskaper. Därmed främjas en djupare känsla av tillhörighet på företaget.

Därför är detta ett verktyg som alla arbetsgivare bör lägga till i sin verktygslåda. Genom att göra detta kan man motivera och behålla medarbetarna samt boosta arbetsmoralen och främja en känsla av tillhörighet.